chc

Adwokat Patrycja Chabier prowadzi działalność w formie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach których prowadziła zajęcia ze studentami z zakresu prawa wykonawczego i prawa penitencjarnego. Temat rozprawy doktorskiej “Mechanizmy i środki ochrony praw osób skazanych i tymczasowo aresztowanych ze szczególnym uwzględnieniem roli obrońcy w postępowaniu karnym wykonawczym”. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu praw osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz obrony w postępowaniu wykonawczym.

Stypendystka programu “Socrates Erasmus” na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium oraz programu “MOST” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu – nr wpisu 1919.

W praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa rodzinnego, w tym: postępowaniami rozwodowymi, o alimenty oraz ustalaniem zakresu kontaktów z dzieckiem. Z uwagi na pracę naukową w szczególnym obszarze zainteresowań Adwokat Patrycji Chabier pozostaje szeroko rozumiane prawo karne, a co za tym idzie – doradztwo i prowadzenie spraw w stadium przygotowawczym, jurysdykcyjnym i wykonawczym.

Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.