CHC Kancelaria Adwokacka – Adw. Patrycja Chabier” to kancelaria, która łączy w sobie innowacyjne podejście do świadczenia usług prawnych z tradycyjnymi wartościami związanymi z etosem pracy adwokata. Kancelaria oferuje możliwości rozwoju zawodowego osobom, które chcą zdobyć doświadczenie oraz doskonalić umiejętności praktyczne.

Poszukujemy zarówno studentów IV i V roku prawa w ramach stałych i okresowych praktyk, absolwentów prawa, aplikantów adwokackich i radcowskich, jak i samodzielnych adwokatów i radców prawnych, którzy wyróżniają się w osiągnięciach naukowych oraz biegle władają językami obcymi. Doświadczenie w pracy w kancelarii prawniczej będzie dodatkowym atutem w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV opatrzonego dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym CV oraz liście motywacyjnym dla potrzeb procesu rekrutacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926).” – pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@chc-adwokaci.pl