Zakres świadczonych usług

Prawo rodzinne to dziedzina wymagająca od prawnika szczególnego wyczucia, taktu i zaangażowania. Dlatego w codziennej pracy poszukujemy dla naszych Klientów wyłącznie takich metod i rozwiązań, które w skuteczny sposób zabezpieczać będą ich najlepsze interesy oraz zagwarantują bezpieczeństwo bliskich im osób.

Pomoc prawną świadczymy w następujących formach:

  • konsultacji udzielanych zarówno podczas spotkań w siedzibie Kancelarii, jak i drogą telefoniczną lub mailową;
  • pisemnych opinii prawnych i ekspertyz, dotyczących zagadnień i problematyki prawnej;
  • pisemnych projektów wszelkich aktów prawnych, takich jak: umowy, porozumienia, ugody, listy intencyjne, wezwania;
  • zastępowania Klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach ze stroną przeciwną;
  • reprezentacji Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami, w tym sporządzania i wnoszenia wszelkich związanych z danym
  • postępowaniem pism, takich jak pozwy, odpowiedzi na pozew, apelacje, zażalenia, podania, wnioski oraz środki odwoławcze.

Co nas wyróżnia?

Wyróżniamy się nie tylko wysokim poziomem świadczonych usług, ale przede wszystkim zrozumieniem i indywidualnym podejściem do każdego Klienta, dając tym samym rękojmię i bezpieczeństwo w zakresie udzielanej pomocy prawnej. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne, a przede wszystkim zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci – zaowocowało bliską współpracą z licznym gronem specjalistów między innymi z zakresu psychologii dziecięcej i psychoterapii. Nasz zespół, to nie tylko doświadczeni praktycy, którzy na co dzień współpracują z instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi i uczelniami wyższymi – to przede wszystkim pełni empatii ludzie, szanujący delikatną materię spraw rodzinnych i ich specyfikę.

Wiedza, doświadczenie i zaufanie

Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne, a przede wszystkim zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci oraz Partnerzy – zaowocowało bliską współpracą z licznym gronem specjalistów z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa finansowego oraz własności przemysłowej. Nasz zespół, to wyłącznie doświadczeni praktycy, którzy współpracują z instytucjami i organami publicznymi, podmiotami gospodarczymi i uczelniami wyższymi -celem zapewnienia kompleksowości a zarazem optymalizacji świadczonej pomocy prawnej.

Działalność „pro publico bono”

Szacunek dla etosu wykonywanego przez nas zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód adwokata, zobowiązuje nas także do działalności “pro publico bono”, którą obecnie świadczymy m. in. na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział we Wrocławiu.